PKRDM
pondělí, červen 27, 2016

     Projekt je zaměřen na vývoj metodiky, vzdělávacích programů a pedagogických nástrojů pro organizace neformálního vzdělávání ve dvou oblastech osobnostního rozvoje jednotlivců a zdravého sociálního klimatu ve skupině dětí a žáků, a jejich ověření v praxi. Učí organizace pomáhat překonávat bariéry a znevýhodnění
zejména formováním zdravých vztahů ve skupině dětí a mládeže.

     Projekt je stavěn na dvou tematických oblastech a to smysluplné využití volného času zdravotně postižených dětí a žáků a smysluplné využití volného času sociálně znevýhodněných dětí a žáků a jejich integrace. V každé oblasti se zaměříme na zájmovou činnost pravidelnou, společné akce dětí, žáků a jejich rodičů a táborovou činnost.

     Hlavním úkolem je tvorba metodiky, která bude ověřována v obou tematických oblastech. Po vyhodnocení práce s metodikou budou probíhat konference, na kterých se s metodikou seznámí další pedagogičtí pracovníci NNO pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase.


Cílem projektu VÁHY je:

 • Vytvořit rovnováhu, integrací vyrovnat vědomí handicapu dětí, žáků zapojením do zájmového vzdělávání, vytvořit rovnováhu mezi zdravými dětmi a žáky se zdravotním postižením, vyrovnat sebevědomí dětí a žáků sociálně znevýhodněných, vyvážit toleranci
 • Odstranit odstup, bariéry, nepochopení, obavy, postoj
 • Vytvořit přátelský přístup, vědomí, vzdělávání, informace, toleranci
 • Smysluplné využití volného času zdravotně postižených, zdravotně nebo sociálně znevýhodněných dětí a žáků
 • Prevence rasismu a xenofobie- volnočasové aktivity související s výchovou k toleranci, prevence šikany, xenofobie

 

Cílová skupina projektu:

Oblast Váhy 1. - zdravotně postižené děti a žáci, které lze po dohodě s odborníkem integrovat:

 • mentálním postižením ( psychomotorická retardace, DMO, Downův syndrom, různé druhy autismu- poruchy austistického spektra)
 • kombinované – DMO
 • tělesné – DMO, úrazy

Oblast Váhy 2. - sociálně znevýhodněné děti a mládež, menšina:

 • děti z rodin s nedostatečnými příjmy
 • nezaměstnanost hlavy rodiny
 • malé rodinné dávky
 • bez nájemních smluv
 • špatná bytová situace
 • nedostatečná hygiena

 

Číst 24590 krát Naposledy změněno čtvrtek, 08 březen 2012 23:23
Více z této kategorie: Odkazy »

Uživatel